Statutory Boards

  [ පෙර ] සියළු | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ජාතික වාණිජ මණ්‌ඩලය - ශ්‍රී ලංකාව
www.nccsl.lk
ජාතික අනතුරු දායක ඖෂධ පාලන මණ්‌ඩලය
www.nddcb.gov.lk
ජාතික අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව
www.nec.gov.lk
ජාතික චිත්‍රපට සංස්‌ථාව
www.srilankafilmcorp.com
ජාතික මැණික්‌ සහ ස්‌වර්ණාභරණ අධිකාරිය
www.srilankagemautho.com
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය
www.nhda.lk
ජාතික ව්‍යාපාර කළමණාකරන ආයතනය
www.nibm.lk
ජාතික සමූපකාර සංවර්ධන ආයතනය
www.nicd.edu.lk
ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය
www.nie.lk
ජාතික සෞඛ්‍ය විද්‍යා ආයතනය
www.nihs.gov.lk
ජාතික පුස්‌තකාල සහ විද්‍යා තොරතුරු ආයතනය
www.cmb.ac.lk/academic/institutes/nilis/
ජාතික වැවිලි කළමණාකරණය පිළිබඳ ආයතනය
www.nipm.gov.lk
ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනය
www.nisd.lk
ජාතික ක්‍රීඩා හා විද්‍යා ආයතනය
www.niss.gov.lk
ජාතික කාර්මික අධ්‍යාපනය ආයතනය
ශ්‍රී ලංකා ජාතික බුද්ධිමය දේපළ කාර්යාලය
www.nipo.gov.lk
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn