நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு அரச இணைய விபரக்கொத்து Departments
திணைக்களங்கள்

  [ Back ] All | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

கமத்தொழில் அபிவிருத்தி திணைக்களம்
www.agrariandept.gov.lk
கமத்தொழில் திணைக்களம்
www.agridept.gov.lk
கால்நடை உற்பத்தி மற்றும் சுகாதாரத் திணைக்களம்
www.daph.gov.lk
தொல்பொருளியல் திணைக்களம்
www.archaeology.gov.lk
சட்டமாஅதிபர் திணைக்களம்
www.attorneygeneral.gov.lk
கணக்காய்வாளர் நாயகம் திணைக்களம்
www.auditorgeneral.gov.lk
ஆயுர்வேத திணைக்களம்
www.ayurveda.gov.lk
பெளத்த அலுவல்கள் திணைக்களம்
www.buddhistdept.gov.lk
கட்டிடத் திணைக்களம்
www.buildings.gov.lk
தொகைமதிப்பு புள்ளிவிபரதல் திணைக்களம்
www.statistics.gov.lk
சிவில் பாதுகாப்பு திணைக்களம்
www.csd.lk
கரையோரம் பேணல் திணைக்களம்
www.coastal.gov.lk
வணிக திணைக்களம்
www.doc.gov.lk
சமுர்த்தி ஆணையாளர் நாயகம் தினைக்களம்
www.samurdhidept.gov.lk
கூட்டுறவு அபிவிருத்தித் திணைக்களம்
www.coop.gov.lk
கலாசார அலுவல்கள் திணைக்களம்
www.culturaldept.gov.lk
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn