நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு கொடுப்பனவு சேவைகள் விவசாயம் மற்றும் வாழ்வாதாரம் நீர்த்தேக்க களஞ்சிய விபரங்களை விசாரித்தல்

"நீர்த்தேக்க களஞ்சிய விபரங்களை விசாரித்தல்" ஈ- சேவைகளை எப்படி பெற முடியும்


"நீர்த்தேக்க களஞ்சிய விபரங்களை விசாரித்தல்" ஈ- சேவைகளை பயன்படுத்த விருந்தினர் தேச நுழைவு ற்கு புகுபதிகை செய்ய வேண்டும்.

தேச நுழைவுக்கு பதிவு செய்தல் மற்றும் ஈ-சேவைகளை பயன்படுத்துவது தொடர்பான தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ள உதவி ஆவணத்தை வாசிக்கவும்.

நீங்கள் ஏற்கனவே தேச நுழைவில் பதிவு செய்திருந்தால்,'தேச நுழைவு ற்கு புகுபதிகை செய்து"நீர்த்தேக்க களஞ்சிய விபரங்களை விசாரித்தல்"ஐ பயன்படுத்த முடியும்.

"நீர்த்தேக்க களஞ்சிய விபரங்களை விசாரித்தல் " ஐ பயன்படுத்தும் முறை பற்றிய விளக்கக்காட்சியையும் நீங்கள் பார்க்கலாம்

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn