நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு வதியாதோர் கொடுப்பனவு சேவைகள்

ஈ- சேவைகள் கண்டுபிடிக்க

சேவைகள் அல்லது அமைப்பு
பிரயாணமும் ஓய்வும்
இலங்கை மத்திய வங்கியினால் விநியோகிக்கப்படுகின்ற நாணயங்களை, நாணயத்தாள்களை அல்லது வெளியீடுகளை வாங்குவதற்கு வசதிப்படுத்துதல்
பிரசாவுரிமை மற்றும் விசா
இலங்கைக்கு விடுமுறையைக் கழிக்க வருகின்ற உல்லாச பயணி அல்லது குறுகிய வியாபார விஜயத்தை மேற்கொள்கின்றவர் அல்லது இடைவரு பயணி இலங்கைக்கு வருவதற்கு முன்னர் நுவுயு ஒன்றுக்கு விண்ணபப்pத்து பெறவேண்டும்.
இலங்கைக்கு வருக
பயணிகளின் வசதிக்காக ஸ்ரீ லங்கன் விமான சேவை மற்றும் மிஹின் லங்காவுடன் இணைந்து இலங்கை உல்லாச பயண சபை இணையவழி விமான ஆசன ஒதுக்கீடுகளை செய்துகொடுக்கிறது.
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn