தகவல் சேவைகள்     சேவைகள், மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி
கல்வி
கடிதப்போக்குவரவு கட்டணங்களை இணையவழியில் செலுத்தும் வசதியுடன் பரீட்சை சான்றிதழ்களை இணையவழியில் கோருதல்
குறித்த கட்டணங்களை இணையவழியில் செலுத்தும் வசதியுடன் க.பொ.த (சா/த), க.பொ.த(உ/த) பரீட்சை பெறுபெறுகளை மீள் திருத்தம் செய்ய இணையவழியில் விண்ணப்பித்தல்

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn