நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு பிரசைகளும் வதிவோரும் தகவல் சேவைகள் ஊடாடும் சேவைகள் புள்ளிவிபரங்கள்
தகவல் சேவைகள்     சேவைகள், மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி
புள்ளிவிபரங்கள்
பதிவுசெய்யப்பட்ட உத்தரவுபெற்ற நில அளவையாளர்கள் பட்டியல் - 2013 அனைத்தையும் காட்சிப்படுத்துக.
நகரங்களைத் தெரிவுசெய்தல், வெளிக்களங்களைத் தெரிவுசெய்தல், இணைக்கும் பிரதேசங்கள் என்பவற்றை பாதை வரைபட தகவல்களிலிருந்து பிரித்தெடுப்பதற்கு வசதிப்படுத்துக
நில அளவையாளர் நாயகத்தின் அலுவலகத்தின் சிரேஷ்ட உத்தியோகத்தர்கள், வெளிக்கள பணியாளர்கள், நில அளவை நிறுவகம் மற்றும் தேசப்படம் தயாரித்தல் ஆகிய தகவல்களை காட்சிப்படுத்துக.
வகைப்படுத்தலின் பிரகாரம் நில அளவை திணைக்களத்தின் உற்பத்திகளைக் காட்சிப்படுத்துக

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn