நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு திறந்த தரவு தரவுத்தொகுதியொன்றை பரிந்துரைக்க
Pending Requests for Datasets
thishan peiris / army doctors contact numbers and names
Type : XLS
Description : army doctors contact numbers and names
Status : Awaiting Status
Requested Date : 2013-08-14

Rohan Samarajiva / http://www.statistics.gov.lk/HIES/HIES2012_13PreBuletin.pdf
Type : XLS
Description : HIES 2012 need in XLS
Status : Awaiting Status
Requested Date : 2013-07-16

Nipunika Vithana / Number of registerd tourism companies in Sri Lanka, Number of tourism web sites
Type : XLS, PDF
Description : Number of registered tourism companies in Sri Lanka Number of tourism web sites
Status : Awaiting Status
Requested Date : 2013-07-11

Ranjan Marasinghe / Reported Dengue cases.
Type : XLS
Description : Dengue cases reported monthly by administrative unit wise (Gramaniladari, Divisional Secretariat, MOH area or any such special unit) in recent years.
Status : Awaiting Status
Requested Date : 2013-07-07

nalika sudarshani / electricity consumption and tariff price
Type : PDF
Description : electricity consumption data under tariff price for at least 5 tariff system
Status : Awaiting Status
Requested Date : 2013-07-01

View All
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn