ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව

කටුනායක අධිවේගී මාර්ගය

කටුනායක අධිවේගී මාර්ගය ලබන මස ජනතා අයිතියට
ඉදිවෙමින් පවතින කොළඹ - කටුනායක අධිවේගී මාර්ගය ලබන මස ජනතා අයිතියට පත් කිරීමට නියමිතයි.

මුහුදු වැලි භාවිත කරමින් හරිත පරිසරයක් ඇති කරමින් මෙරට ඉදිවන දෙවන අධිවේගී මාර්ගය මෙයයි. නොවැම්බර් මස මෙරට පැවැත්වෙන පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයීය රාජ්‍ය නායක සමුළුවට පැමිණෙන රාජ්‍ය නායකයින්ට මේ මාර්ගය භාවිතා කිරීමට අවස්ථාව උදා වේ. මේ මඟින් කටුනායක සිට කොළඹට පැමිණෙන කාලය විනාඩි 20කි.

චීන රජයේ ආධාර මත ඉදිවන මේ මාර්ගය සඳහා වැය වූ මුදල ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 350කි. අන්තර් හුවමාරු මධ්‍යස්ථාන 03කින් මෙම මාර්ගයට පිවිසිය හැකි අතර මාර්ගය මංතීරු 04කින් සමන්විත වේ. දිග කිලෝ මීටර් 25.8කි. නවීන තාක්ෂණික සංඥා පද්ධති ඇතුළු උපාංගවලින් සමන්විත මෙම මාර්ගය මේ රටේ සංචාරක කර්මාන්තය වැඩිදියුණු කිරීමේ අරමුණින් මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම අනුව ඉදිකරන ලද්දකි.

විමසුම : www.news.lk

 
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn