ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව

පින්නවල අලි අනාථාගාරය

අලි ඇතුන් සඳහා වූ අනාථාගාරයක්  සහ අභිජනන මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වන පින්නවල අලි අනාථාගාරය ශ්‍රී ලංකාවේ සබරගමු පලාතේ කෑගල්ල නගරයේ සිට කි.මි. 10ක් පමණ  - වයඹ දෙසින් පිහිටා ඇත. ලෝකයේ ඇති දැඩි වන විශාලතම අලි රංචුවේ නිවහන ලෙස පින්නවල වැදගත් වන අතර විවිධ වයස් ප්‍රමාණ වලට අයත් විශාල අලි ප්‍රමාණයක් එකවර දැකගත හැකි ලෝකයේ එකම ස්ථානය වශයෙන් ද මෙය සුවිශේෂී වේ. පිරිමි සතුන් 37 දෙනෙකුගෙනුත් ගැහැණු සතුන් 51 දෙනෙකුගෙන් සමන් විත පරම්පරා තුනකගෙන් සුසැදි අලි ඇතුන්ගේ ප්‍රමාණය 2011 වසර වන විට 88 දෙනෙකු පමණ වේ.

නොයෙක් හේතු සාධකයන්ගේ බලපෑමෙන් අනාථභාවයට පත්වූ අලි ඇතුන්ට රැකවරණය සැලසීම මුඛ්‍ය පරමාර්ථය කර ගනිමින් 1975 දී වනඡීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පින්නවල අලි අනාථාගාරය ආරම්භ කරන ලදි.
 
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn