ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව

කොරියාවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට රුපියල් බිලියන 75 ක මූල්‍ය ප්‍රදානයක්

දිගු කාලීන ප්‍රතිලාභ හා කාලීන වැදගත්කම හඳුනා ගනිමින් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති තුනක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට රුපියල් බිලියන 7.5ක මූල්‍ය ආධාර ලබාදීමට කොරියානු රජය එකඟ වී ඇත.
රජයේ සංවර්ධන ප්‍රතිපත්ති රාමුව  හා සමඟාමීව සකසන ලද මැද කොළඹ වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය හා ගම්පහ කාර්මික විද්‍යාලය ස්ථාපිත කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් මෙම මූල්‍යාධාර ප්‍රදානයෙන් රුපියල් බිලියන 3.3ක් වැය කෙරෙනු ඇත.

නිෂ්පාදන අංශය කෙරෙහි විශේෂ අවධානය යොමු කරමින් ඉලෙක්ට්‍රොනික් හා මෝටර් රථ යාන්ත්‍රනය, පින්තාරු කිරීම, පෑස්සීම, විදුලි රැහැන් ඇදීම ආදී විෂය ක්ෂේත්‍රමයන්හි නවතම තාක්ෂණික ක්‍රමෝපායන් පිළිබඳව ශිෂ්‍යයන්ට විධිමත් වෘත්තීය අධ්‍යාපනයක්  ලබාදීම උදෙසා නවීන තාක්ෂණික පහසුකම් සහිතව එම  වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථාන දෙක ස්ථාපිත කෙරේ.

රජය විසින් සැලසුම් කර ඇති  “පිළිසරු” ඒකාබද්ධ තිරසාර අපද්‍රව්‍ය  කළමනාකරණ වැඩසටහන සඳහා මෙම මූල්‍යාධාර යටතේ රුපියල් බිලියන 4.2 ක් වැය කෙරනු ඇත.
අවිධිමත් ලෙස අපද්‍රව්‍ය  බැහැර කිරීම නිසා මාර්ග අවට, වගුරු බිම්වල හා පහත් බිම්වල පිරිහෙමින් පවතින පාරිසරික තත්ත්වයන් පාලනය කිරීම සඳහා පුළුල් අපද්‍රව්‍ය  කළමනාකරණ පද්ධතියක ඇති වැදගත්කම ‍කෙරෙහි සැලකිලිමත් වෙමින් අපද්‍රව්‍ය  කළමනාකරණ ක්‍රමවේදය ශක්තිමත් කිරීම එමගින් සිදුවෙයි.

පරිසර දූෂණය අවම කිරීමත්, සුවපහසු නාගරික වටපිටාවක් සුරක්ෂිත කිරීමත් සඳහා කළුතර, ගාල්ල, අනුරාධපුර හා මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයන්හි තෝරාගත් ප්‍රදේශවල ඵලදායී ඝණ අපද්‍රව්‍ය  කළමනාකරණ පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම මෙම ව්‍යාපෘතියේ පරමාර්ථය වේ. මෙයට අමතරව ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළහැකි අපද්‍රව්‍ය  ප්‍රතිශතය ඉහල නැංවීමත්, කාබනික අපද්‍රව්‍ය  මගින් කොම්පොස්ට් නිෂ්පාදනය තුළින් බැහැර කෙරෙන අපද්‍රව්‍ය  ප්‍රමාණය අවම කිරීමත් මෙම ව්‍යාපෘතියෙන් අපේක්ෂා කෙරේ. පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යංශයේ මගපෙන්වීම යටතේ මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය විසින් ක්‍රියාවට නංවන මෙම ව්‍යාපෘතියේ මුඵ පිරිවැය ඇ.ඩො. මිලියන 41.8 කි.

කොරියාවේ අපනයන-ආනයන බැංකුව වෙනුවෙන් එහි ආර්ථික සංවර්ධන සහයෝගිතා අරමුදලේ විධායක අධ්‍යක්ෂ සොන්ග්-හියොග් (Seong-Hyeog Yim) හා ශ්‍රී ලංකා රජය වෙනුවෙන් මුදල් හා ක්‍රමසම්පාදන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ආචාර්ය පී.බී. ජයසුන්දර යන මහත්වරු මෙම මූල්‍ය ප්‍රදානයට අදාළ ගිවිසුම් සඳහා මුදල් හා ක්‍රමසම්පාදන අමාත්‍යංශයේදී අත්සන් තැබූහ.

විමසුම : www.news.lk

 
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn