நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு படிவங்கள், வர்தமானிகள் மற்றும் சுற்றறிக்கைகள்

அரசாங்க படிவங்கள்

படிவங்கள்

அரசாங்க படிவங்களைக் பெற்றுக்கொள்ள அரசாங்க தகவல் நிலையத்தின் (GIC) இணையத்தளத்தில் அரசாங்க படிவங்கள் பக்கத்திற்கு வருகை தரவும்.

அதில் காணப்படும் 500 படிவங்களில் உங்களுக்கு தேவையான படிவங்களை தேடி தரவிறக்கம் செய்துகொள்ள முடியும்.

Last Updated on Monday, 24 June 2013 07:54
 
வர்தமானிகள்

வர்த்தமானியை தரவிறக்கம் செய்வதற்கு அரசாங்க அச்சிடல் திணைக்களத்தின் இணையத்தளத்தின் வர்தமானி பக்கத்திற்கு வருகை தரவும்.

அரசாங்க அச்சிடல் திணைக்களம்

Last Updated on Monday, 24 June 2013 07:54
 
சுற்றறிக்கைகள்
Last Updated on Monday, 24 June 2013 07:54
 

 
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn