ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව විවෘත දත්ත භාවිත කොන්දේසි

භාවිතා කිරීමේ කොන්දේසි

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය මගින් සත්කාරකත්වය දරනු ලබන සහ මෙහෙයවනු ලබන ශ්‍රී ලංකා රජයේ වෙබ් බිහිදොරෙහි විවෘත දත්ත වෙබ් පිටුවට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු. පහත දැක්වෙන කොන්දේසි මෙම වෙබ් පිටුවේ සමස්ත අන්තර්ගතයට සහ මෙම පිටුව මගින්  සකස් කරනු ලබන සියළුම වෙබ් දත්ත සේවා සඳහා අදාළ වේ. මෙම පිටුව බැලීමෙන් සහ  භාවිතා කිරීමෙන් ඔබ එම කොන්දේසිවලට එකඟ වන බවට සලකනු ලැබේ.

ප්‍රකාශන අයිතිය

විවිධ රජයේ මූලාශ්‍රවලින් සකස් කරනු ලබන රාජ්‍ය තොරතුරු වෙත නිදහස් සහ විවෘත ප්‍රවේශයක් ලබා දීම සඳහා වන සහයෝගී වේදිකාවක් ලෙස තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය විසින් අනෙකුත් රාජ්‍ය ආයතන සමග එක්ව මෙම වෙබ් පිටුව සකස් කර තිබේ. මෙම වෙබ් පිටුවේ සපයා ඇති තොරතුරු උත්පාදනය කිරීම, කළමනාකරණය කිරීම, පාලනය කිරීම හෝ සංස්කරණය කිරීම තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය විසින් අවශ්‍යයෙන්ම සිදු නොකරයි.

තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය විවිධ රජයේ ආයතන සමග එක්ව පහත දැක්වෙන කරුණු පිළිබඳ අවබෝධයෙන් යුතුව මෙම තොරතුරු සපයා දෙනු ලබයි.

 • රජයයන්ගෙන් සහ ජාත්‍යන්තර ආයතනවලින් ලැබෙන පොදු තොරතුරු මනුෂ්‍ය ප්‍රජාවගේ පොදු උරුමයේ කොටසක් වේ; මෙම තොරතුරු සඳහා ඇති ප්‍රවේශය උපරිම ප්‍රමාණයට වැඩිකිරීම මගින් මනුෂ්‍ය ප්‍රජාවගේ දැනුම, සුභසාධනය සහ අභිවෘද්ධීය ප්‍රවර්ධනය කෙරෙයි:
 • පොදු තොරතුරු යනු පොදු ඩිජිටල් දේපළක් වන බැවින් සියලු දෙනාට මුදල් අය කිරීමකින් තොරව ඒ සඳහා ප්‍රවේශවීමේ හැකියාව තිබිය යුතුයි.
 • පොදු තොරතුරු පළකරන, කළමනාකරණය කරන සහ බෙදා හරින ආයතන සහ එම තොරතුරු ජනනය සහ පාලනය කිරීම සිදු කරනු ලබන රජයේ ආයතන විසින් සීමා නියම කිරීම්වලින් තොරව අනෙකුත් පාර්ශවයන් විසින් ඒවා භාවිතා කරනු ලැබිය හැකි වන පරිදි ඒ සඳහා ප්‍රවේශය සලසා දිය යුතුයි:
 • එසේ හෙයින්, පොදු තොරතුරු භාවිතයට අදාළව ප්‍රකාශන අයිතිය පිළිබඳ නීතිය මගින් පනවනු ලැබිය හැකි සුළු සීමා නියමකිරීම්වලට යටත්ව, තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය සහ මෙම වෙබ් පිටුවේ තම තොරතුරු සපයා දී ඇති රජයේ ආයතන විසින් මෙම පිටුවේ ඇති ඕනෑම තොරතුරක් වාණීජමය හෝ වාණිජමය නොවන නැවත උත්පාදනය, නැවත පළ කිරීම සහ නැවත බෙදාහැරීම  සඳහා කිසිදු සීමා පැනවීමක් සිදු නොකරයි.

කෙසේ වුවද, මෙම දත්ත භාවිතා කරන තෙවන පාර්ශවයන් නිවැරදි ලෙස එම තොරතුරු නිරූපනය කළ යුතු අතර නිසි ලෙස එහි මූලාශ්‍රය සඳහන් කළ යුතුය. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයට දත්ත සපයන තෙවන පාර්ශවයක් විසින් ප්‍රකාශන අයිතිය දරන ව්‍යුහයකට සහ ආකෘතියකට අනුව කිසියම් තොරතුරක් ඉදිරිපත් කර ඇති අවස්ථාවකදී, කිසියම් තොරතුරක්, දත්ත අංගයක්, දත්ත ව්‍යූහයක්, මෘදුකාංග වැඩසටහනක්‍ හෝ වෙනත් දේපළක් පිළිබඳ විශේෂයෙන්ම ප්‍රකාශන අයිතිය දරනු ලබන ඕනෑම තෙවන පාර්ශවයක බුද්ධිමය දේපළ අයිතියට මෙම තොරතුරු පරිහරණය කරන්නන් ගරු කළ යුතු වේ.

දත්ත පිළිබඳ තොරතුරු

මෙම වෙබ් පිටුව මගින් ප්‍රවේශ විය හැකි සියලුම දත්ත කාණ්ඩ පොදු තොරතුරුවලට සීමා විය යුතු අතර රජය විසින් අර්ථද ක්වා ඇති ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ තොරතුරු හෝ ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මගින් හෝ නීති මගින් තහනම් කර ඇති තොරතුරු ඇතුළත් නොවිය යුතුය. තොරතුරු සපයාදෙන අමාත්‍යාංශය/දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පොදු ජනතාවට සපයන දත්තවල කාලීන බව අවශ්‍යතාවය අනුව පවත්වා ගෙන යා යුතුය.

පුද්ගලිකත්වය

මෙම වෙබ් පිටුව හරහා ප්‍රවේශ විය හැකි සියලුම තොරතුරු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සහ අනෙකුත් ප්‍රඥප්තීන් විසින් විධිවිධාන සලසා ඇති, දැනට පෞද්ගලිකත්වය සම්බන්ධව පවතින නියමයන්ට අනුකූල විය යුතුය. මෙයින් හැඟවෙන පොදු කරුණ නම් කිසිදු පුද්ගලයෙකුගේ හෝ ආයතනයක පෞද්ගලිකතත්වයට අදාළ වන හෝ අනාවරණය වන කිසිදු තොරතුරුක් විවෘත දත්තවල හෝ විවෘත දත්ත භාවිතා කොට සපයන ‍තොරතුරුවල හෝ ඇතුළත් නොවිය යුතු බවත්ය.

දත්තවල ගුණාත්මකභාවය සහ ධාරණය

මෙම වෙබ් පිටුව හරහා ප්‍රවේශ විය හැකි සියලුම තොරතුරු එම තොරතුරු සපයා දෙන/මුලාශ්‍ර නියෝජිතායතනය විසින් අභ්‍යන්තර තත්ව පාලනයකට යටත් කර තිබිය යුතුය. එම තොරතුරුවල බලාධිකාරී මූලාශ්‍රය හැටියට, එම තොරතුරු සපයා දෙන දෙපාර්තමේන්තු/ආයතන මෙම වෙබ් පිටුව හරහා ප්‍රවේශවිය හැකි දත්ත සංස්කරණ/පාලනය කිරීමේ බලය රඳවා ගෙන සිටී.

ද්විතියික පරිහරණය

 • තොරතුරු පිටපත් කිරීමට, බෙදාහැරීමට සහ සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට
 • තොරතුරු යොදා ගැනීමට සහ එම තොරතුරු අනෙකුත් තොරතුරු සමග සම්බන්ධ කිරීම
 • ඔබගේ නිෂ්පාදන හෝ යෙදුම්වල ඇතුළත් කිරීම ආදී ක්‍රමවලින් වාණිජමය ලෙස ප්‍රයෝජන ලබාගැනීමට ඔබට නිදහස ඇත.

මෙම වෙබ් පිටුව හරහා  ප්‍රවේශ විය හැකි තොරතුරුවලටදත්තවල අවසන් පරිහරණය පිළිබඳ පාලනය කිරීමක් නැති අතර එසේ නොතිබිය යුතුය. කෙසේ වුවද, දත්තවල හිමිකරු නැතහොත් බලාධිකාරී මූලාශ්‍රය වන එම තොරතුරු සපයා දෙන දෙපාර්තමේන්තුව හෝ ආයතනය විසින් එම දත්ත කාණ්ඩවල සංස්කරණයන් පාලනය කිරීමේ අයිතිය රඳවා තබා ගත යුතුය. මෙම වෙබ් අඩවියෙන් දත්ත බාගත කළ පසු ඒවායේ ගුණාත්මකභාවය හෝ කාලීන බව පිළිබඳ ව රජයට සහතික විය නොහැක. එමෙන්ම මෙම වෙබ් පිටුවෙන් ලබාගන්නා ලද තොරතුරු පිළිබඳ ව සිදු කරනු ලබන කිසිදු විශ්ලේෂණයකට තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයට හෝ දත්ත පළ කරනු ලබන ආයතනයට සහතික විය නොහැක.

දත්ත උපුටා දැක්වීම

එක් එක් දත්ත කාණ්ඩය සඳහා එම දත්ත සපයන ආයතනය කැමති සඳහනක් එම දත්ත සමග ඇතුළත් කළ යුතුය.  දත්ත පරිහරණය කරන්නන් විසින් මෙම වෙබ් පිටුවෙන් දත්ත සඳහා ප්‍රවේශ වූ හෝ දත්ත ලබා ගත් දිනය සඳහන් කළ යුතු වේ. අවසාන වශයෙන්, පරිහරණය කරන්නන් විසින් මෙම වෙබ් පිටුවෙන් දත්ත ලබා ගත් පසුව එම දත්ත පිළිබඳ ව හෝ එම දත්ත මගින් ලබා ගන්නා විශ්ලේෂණයන් පිළිබඳව හෝ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ නියෝජිතායතනය හෝ දත්ත සැපයූ ආයතනය හෝ සහතික නොවන බව පරිහරණය කරන්නන් විසින් පැහැදිලිව සඳහන් කළ යුතු වේ. කෙසේ වුවද, දත්ත නිල මට්ට‍මෙන් ඉදිරිපත් කරන විලාශයක් පෙන්නුම් කෙරෙන ආකාරයකින් හෝ ඔබ හෝ ඔබ විසින් දත්ත යොදා ගැනීම දත්ත සපයා දෙන්නා විසින් අනුමත කරන බවක් පෙන්නුම් කෙරෙන ආකාරයකින් ඔබ විසින් දත්ත භාවිතා නොකරන බවට සහතික විය යුතුය. තවද, ඔබ විසින් අන් අය නොමග යැවීම හෝ තොරතුරු හෝ එහි මූලාශ්‍රය වැරදි ආකාරයෙන් විස්තර කිරීම සිදු නොකරන බවට සහතික විය යුතුය.

මහජන සහභාගීත්වය

විනිවිදභාවය සහ රජයේ විවෘත දත්ත වැඩසටහන ධෛර්යමත් කිරීම පිණිස, දත්ත ඉදිරිපත් කර ඇති ආකාරය, දත්ත වර්ග, සහ දත්ත පිළිබඳ විස්තර සම්බන්ධයෙන් විවිධ පුද්ගලයින්ගෙන්, කණ්ඩායම්වලින් සහ ආයතනවලින් ලැබෙන නිර්දේශයන් ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන දත්ත සකස් කිරීමේ ක්‍රියාවලියට දායක වෙනු ඇත. මෙම වෙබ් පිටුව හරහා පළ කළ හැකි දත්ත කාණ්ඩ පිළිබඳ යෝජනා ඉදිරිපත් කරන ලෙස සහ දැනට පවතින දත්ත කාණ්ඩ පිළිබඳ පුරවැසි සාකච්ඡා වේදිකාවේ විවෘත දත්ත සාකච්ඡා මණ්ඩලයේදී අදහස් ඉදිරිපත් කරන ලෙස ඔබෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

මෙම ප්‍රතිපත්තියේ උපයෝගීතාව

අමාත්‍යාංශවල, දෙපාර්තමේන්තුවල සහ රජයේ ආයතනවල අධිකාරීන්ට තම ආයතනවල කටයුතු නීතියේ සහ නීති අනුයෙදුම්වලට සහ ජනාධිපති මාර්ගෝපදේශවලට අනුකූලව තම වගකීම් ඉටුකිරීම හෝ එය ඉටුකිරීමේ හැකියාව වෙනස් කිරීම හෝ බාධා කිරීමට මෙම දත්ත ප්‍රතිපත්තියෙහි කිසිදු කොටසක් හේතු නොවේ. එසේ ම දත්ත සඳහා ලබාදී ඇති ආරක්ෂාව මෙම දත්ත ප්‍රතිපත්තිය මගින් සීමා නොකරයි. මෙම දත්ත ප්‍රතිපත්තිය රජය සතු දත්තවල අභ්‍යන්තර කළමනාකරණය වැඩිදියුණු කිරීම පමණක් අරමුණු කර ගෙන ඇත.  එමගින් ශ්‍රී ලංකා රජයට, එහි දෙපාර්තමේන්තු, නියෝජිතායතන, හෝ වෙනත් ආයතනවලට සහ ඒවායේ නිලධාරීන්, සේවකයින් හෝ නියෝජිතයින්ට විරුද්ධ පක්ෂයක් විසින් නීති‍ය ඉදිරියේ ක්‍රියාත්මක කිරීම හෝ එහි සාධාරණත්වය තහවුරු කිරීම සඳහා අලුතින් කිසිදු නිත්‍ය හෝ ක්‍රියාපටිපාටිමය අයිතිවාසිකමක් හෝ ප්‍රතිලාභයක් නිර්මාණය කිරීමට අදහස් නොකරන අතර එසේ නිර්මාණය නොකරයි.

පිළිගත නොහැකි පරිහරණය

නීති විරෝධී වන, අසභ්‍ය, අපකීර්තිය ගෙන දෙන, බිය උපදවන සුළු, බුද්ධිමය දේපළ අයිතිවාසිකම් කඩ කරන, පෞද්ගලිකත්වයට හානි කරන හෝ අන්‍යාකාරයකින් අනර්ථකාරී හෝ විරෝධයට පාත්‍ර විය හැකි කිසියම් කරුණක් මෙම වෙබ් පිටුවෙන් හෝ පිටුවට පළකිරීම හෝ සම්ප්‍රේෂණය කිරීම තහනම් වේ.

පහත දැක්වෙන අන්දමින් විවෘත දත්ත භාවිතා කිරීම මෙම කොන්දේසි මගින් වළක්වයි.:

 • තොරතුරුවල ඇති පුද්ගලික දත්ත;
 • දෙපාර්තමේන්තුමය හෝ රාජ්‍ය අංශයේ සංවිධානයක නිල ලාංඡන හෝ ශීර්ෂ යම් ලියවිල්ලක හෝ දත්ත කාණ්ඩයක අන්තර්ගත කොටසක් වන අවස්ථාවකදී හැර එම ලාංඡන හෝ ශීර්ෂ;
 • හමුදා නිලතලවලට අයත් ලාංඡන;
 • බලපත්‍රයක් මගින් සැපයීමට තොරතුරු සපයන්නා වෙත  බලතල පවරා නොමැති තෙවන පාර්ශව අයිතිවාසිකම්;
 • පේටන්ට් අයිතිය, වෙළඳ ලකුණු සහ නිර්මාණ හිමිකම් ඇතුළුව අනෙකුත් බුද්ධිමය දේපළ අයිතිවාසිකම්වලට යටත්වන තොරතුරු; සහ
 • ජාතික හැඳුනුම්පත හෝ විදේශ ගමන් බලපත්‍රය වැනි හඳුනා ගැනීමේ ලිපි ලේඛණ පිළිබඳ තොරතුරු;

පරිහරණය කිරීම මෙම පරිහරණ නීති මගින් ආවරණය නොකෙරේ.

වගකීමෙන් මිදීමේ ප්‍රකාශය

මෙම වෙබ් පිටුව මගින් වෙනත් ආයතන විසින් සපයන ලද දත්ත කාණ්ඩ ඔබ වෙත සපයයි. මෙම වෙබ් පිටුව හැකිතාක් කාලීනව පවත්වා ගෙන යාමට තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ නියෝජිතායතනය හැකි උපරිම වෑයමක් දරතත් එමගින් අනෙකුත් ආයතන සපයන දත්ත කාණ්ඩවල කාලීන බව හෝ නිරවද්‍ය බව පිළිබඳව තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජතියතනය විසින් වගකියනු නොලබයි. මෙම වෙබ් පිටුව හෝ එහි තොරතුරු, හෝ මෙම පිටුවේ හෝ එයට සම්බන්ධ වී ඇති වෙනත් වෙබ් අඩවියක ඇතුළත් වී ඇති අන්තර්ගතය හෝ කරුණු හෝ පරිහරණය කිරීම මගින් හෝ පරිහරණය කිරීමට අදාළව පැන නගින ඕනෑම හිමිකම්පෑමක්, අලාභයක්, ඉල්ලීමක් හෝ ඕනෑම ආකාරයක හානියක් (නොසැළකිල්ල නිසා ද ඇතුළත්ව) සඳහා තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය සියලුම වගකීම්වලින් බැහැර වන අතර එම වගකීම් ප්‍රතික්ෂේප කරයි.

තෙවන පාර්ශවයක සබැඳියක් ඇතුළත් කිරීම, එසේ සම්බන්ධ කරනු ලබන වෙබ් අඩවිය හෝ එහි අන්තර්ගතය හෝ එය සපයන්නා සම්බන්ධ කිසිදු සහතික කිරීමක් ලෙස අදහස් නොකෙරේ.

ප්‍රතිශෝධන

මෙම කොන්දේසි ඕනෑම අවස්ථාවක අප විසින් ප්‍රතිශෝධනය ක‍රනු ලැබිය හැක. කොන්දේසි වෙනස් වී ඇති ආකාරය (ආකාර) විස්තර කරමින් මෙම පරිහරණ පිළිබඳ කොන්දේසි අවසානයේ දැනුම්දීමක් මගින් දැනුම්දුන් පසු එවැනි ඕනෑම ප්‍රතිශෝධනයක් බල පැවැත්වීම ආරම්භ වේ. එවැනි දැන්වීම් මෙම පිටුවේ පළකිරීමට ද අප විසින් තීරණය කරනු ලැබිය හැක.

වෙබ් පිටු පරිහරණය කිරීම වාර්තා කර ගැනීම

ඔබ තොරතුරු කියවීමට හෝ තොරතුරු වෙත ප්‍ර‍වේශවීමට හෝ කාර්යයන් ඉටු කිරීමට මෙම වෙබ් අඩවියට පිවිසිය හොත් ඔබගේ පිවිසීම පිළිබඳ ව සංඛ්‍යාලේඛන තොරතුරු එක් රැස් කර, ගබඩා කර තබන්නෙමු.

සර්වර් ලිපිනය, ඉහළ මට්ටමේ අන්තර්ජාල ලිපිනය, පිවිසි දිනය සහ වේලාව, ප්‍රවේශ වූ පිටු සහ බාගත කරගත් ලිපිලේඛන, කලින් පිවිසි අඩවිය සහ භාවිතා කරන ලද බ්‍රව්සර් වර්ගය ආදිය මෙම තොරතුරුවලට අයත් වේ.

අඩවි සංඛ්‍යාලේඛන මගින් අපගේ වෙබ් අඩවියේ විවිධ අංශවලට ප්‍රවේශවූවන් සංඛ්‍යාව ගණනය කිරීමටත්, වැඩි උනන්දුවක් දක්වනු ලබන තොරතුරු ක්ෂේත්‍ර හඳුනාගැනීමටත්, පද්ධති ක්‍රියාකාරීත්වය අධීක්ෂණය කිරීමටත් අවස්ථාව ලැබෙන අතර අපගේ වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරන්නන්ට එය වඩාත් ඵලදායී බවට පත් කිරීමට ද උපකාරී වේ.

 
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn