ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව විවෘත දත්ත ශ්‍රී ලංකාවේ විවෘත දත්ත

ශ්‍රී ලංකා විවෘත දත්ත පිළිබඳ

ශ්‍රී ලංකා රජයේ විවෘත දත්ත මූලාරම්භය මගින් මෙම වෙබ් පිටුව හරහා දත්ත කාණ්ඩ ගණනාවක් නොමිලයේ ජනතාව වෙත ලබා දේ. විවෘත දත්ත පිටුව මගින් පරිගණකයකට කියවිය හැකි  හා අවබෝධ කොට ගත හැකි දත්ත කාණ්ඩ (එනම්, හොඳින් ව්‍යුහගත කල සහ විවෘත දත්ත) හා දත්ත සේවාවන් වඩ වඩාත් සැපයීමටත් එසේ සපයන දත්ත ඛාණ්ඩවල ආකෘතිය (format) පරිගණක මගින් කියවිය හැකි මට්ටමක වඩාත් දියුණු කිරීම සඳහාත් රජයේ ආයතන සමග සහයෝගීව කටයුතු කිරීමට අවධානය යොමු කරයි.

දත්ත සහ තොරතුරු ශ්‍රී ලංකා රජයේ ජාතික වස්තුවක් වන අතර මෙම පිටුව ඒවා බෙදා හදා ගැනීම සඳහා වේ. රජයේ ප්‍රධාන සංවර්ධන, ජනවිකාස, සංඛ්‍යාලේඛන සහ වියදම් තොරතුරු පර්යේෂකයින්ට, ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයින්ට, මෘදුකාංග විසඳුම් සකස් කරන්නන්ට සහ පොදු මහජනතාවට ප්‍රයෝජනවත් වන ඩිජිටල් ආකෘතියකින් ලබා ගැනීමට සැලැස්වීම විවෘත දත්තවල අරමුණ වේ.

ශ්‍රී ලංකා රජයේ රාජ්‍ය දත්ත කාණ්ඩ සොයා ගැනීමට, ඒවා කරා ප්‍රවේශ වීමට සහ නැවත භාවිතා කිරීමට පහසු ක්‍රමයක් මෙම පිටුව මගින් ඉදිරිපත් කරයි. සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට ප්‍රතිලාභ ලැබෙන මෙවලම් සහ යෙදුම් සකස් කිරීමට රජයේ තොරතුරු භාවිතා කරමින් එය වැඩි දියුණු කිරීමට අපි සියලුම තොරතුරු භාවිත කරන්නන් ධෛර්යමත් කරමු. මෙම වෙබ් පිටුවෙහි අනාගත වැඩි දියුණුව පිණීස ඒ හරහා මෙම නව යෙදුම්වලට සබැඳීන් ඉදිරිපත් කිරීම මගින් ඒවා ප්‍රවර්ධනය කිරීමට හැකිවේ.

භාවිතා කරන්නන්ගෙන් ලැබෙන ප්‍රතිපෝෂණය මත මෙහි ක්‍රියාකාරිත්වය සහ තිබෙන දත්ත කාණ්ඩ සංඛ්‍යාව අඛණ්ඩව වැඩිදියුණු වෙනු ඇත.  අන්තර්ජාලමය පුරවැසි වේදිකාව හරහා නව දත්ත කාණ්ඩ යෝජනා කර මෙම වෙබ් පිටුව පිළිබඳ ඔබේ පොදු ප්‍රතිපෝෂණයන් ලබා දෙන ලෙස කාරුණික ව ඉල්ලමි.

 
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn