ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව ඉ - අධ්‍යාපන

අධ්‍යාපනය සඳහා තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය (තො.ස.තා.)

 

පාසල් ජාලය හෙවත් ස්කූල්නෙට්

ස්කූල්නෙට් වත්‍මනෙහි කළමනාකරණය කරනු ලබන්නේ දැනුමැති සමාජයක් සඳහා අධ්‍යාපනය ව්‍යාපෘතිය සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මගිනි. මෙය පාසල් 1500කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් සම්බන්ධ කරන්නා වූ පුළුල් කෙෂ්ත්‍රයේ ජාලයකි.

http://www.schoolnet.lk/


ඉ- තක්සලාව

සාමාන්‍ය  අධ්‍යයනය සඳහා ජාතික විද්‍යුත් ඉගෙනුම් බිහිදොර

http://www.e-thaksalawa.moe.gov.lk

 

ඉංග්‍රීසි - ඉ-ඉගෙනුම

දිවයින පුරා ඉංග්‍රීසි ඉගෙනුමට පහසුකම් සැපයීම සඳහා ‘ඉංග්‍රීසි උගනිමු’ වැඩසටහන තො.ස.තා. ආ. මගින් සකස් කර තිබේ. එය දේශීය සංස්කෘතිය තුළ සහ සිසුන්ට හුරු පුරුදු දේශීය තත්ත්වයන්ට සන්දර්භානුගත කරනු ලැබූ දේශීය වශයෙන් සකස් කළ නිෂ්පාදනයකි. එය බෙහෙවින්ම උද්යෝගිමත් මෙන්ම අන්තර්ක්‍රියාකාරී වන වීඩියෝ පාදක ඉගෙනුම් ක්‍රමවේද යොදාගනියි. අ.පො.ස. (උසස් පෙල) සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි විෂය නිර්දේශයේ අවශ්‍යතා අනුව පාඩම් සකස් කර ඇතත් එය පොදුවේ සියලු යෞවන යෞවනියන්ට හොඳින් ගැලපේ.

http://www.learnenglish.lk

 

දැනුම

මෙය නැණසල මධ්‍යස්ථාන පරිහරණය කරන පිරිස් සඳහා ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ නියෝජිතායතනයේ ඉ-සමාජ වැඩසටහන මගින් සැකසූ වෙබ් අඩවි නාමාවලියකි.

http://www.danuma.lk/

 

ශිල්ප සයුර

මෙය වසර 6-11 දක්වා පාසැල් විෂයන් සඳහා උපකාරක තොරතුරු පද්ධතියකි. ඉ-සමාජ වැඩසටහන යටතේ ක්‍රියාත්මක වූ ව්‍යාපෘතියකි.

http://www.shilpasayura.org/

 

විදුනැන

මෙය උසස්පෙළ විද්‍යා විෂයන් ඉගෙන ගැනීමට උපකාරී වන වෙබ් අඩවියකි.

http://www.vidunena.lk/

The National e-learning portal for the General Education

Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
 
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn