ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව පුරවැසි සහභාගිත්වය

ඉලෙක්ට්‍රොනික මාධ්‍ය හරහා ජනතාව සම්බන්ධ කර ගැනීම


ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ යහපාලනය පවත්වාගැනීම සහතික කිරීම සඳහා ජනතාව සම්බන්ධ කර ගැනීමේ දීර්ඝ ඉතිහාසයක් ශ්‍රී ලංකාව සතුව ඇත. ජලය කළමනාකරණය කරන ආකාරය සහ පවතින ජල සම්පත් භාවිතා කරමින් උපරිම අස්වැන්නක් ලබා ගැනීම සඳහා වගා කළ යුතු භෝග වර්ගය ආදිය පිළිබඳ තීරණය ගනු ලබන කන්න රැස්වීම ඒ සඳහා හොඳම උදාහරණය වේ. යම් කිසි වැවක පවතින ජලය ඵලදායී ලෙස යොදාගන්නා ආකාරය සකච්ඡා කර සාමුහික තීරණයක් ගැනීම සඳහා අදාළ රජයේ නිධාරීන් විසින් එම වැවෙන් ජලය ලබා ගන්නා සියලුම ගොවීන් රැස් කරවා ඔවුන්ගේ සහභාගීත්වය ලබා ගනිති. මෙම සම්ප්‍රදායට වසර දහසකටත් වඩා ඈතට දිවෙන ඉතිහාසයක් ඇත.

නව තාක්ෂණික දියුණුවත් සමගම ජනතාව සහභාගී කරවා ගැනීමේ නව ක්‍රම ජනප්‍රිය වී ඇත. රජයේ තීරණ සහ ප්‍රතිපත්තීන් ජනතාවට ගැළපෙන ආකාරයට සකස් කර ගැනීම සහතික කර ගැනීම සඳහා ඉලෙක්ට්‍රොනික මාධ්‍ය හරහා ඔවුන් සම්බන්ධ කර ගැනීමේ සංකල්පය ඉ-සහභාගීත්වය ලෙස හැඳින්වේ. මෙම පිටුව ශ්‍රී ලංකාවේ ඉ-සම්බන්ධතාවය හරහා ජනතාව සහභාගීකරවා ගැනීමේ දොරටුව වේ.

රජය සම්බන්ධ කරගැනීමේ ක්‍රම

අ) ඔබගේ පැමිණිලි සහ දුක් ගැනවිලි රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රය වෙත ඉදිරිපත් කරන්න.

තම රාජකාරි නිසි ලෙස ඉටු නොකරන රජයේ නිලධාරීන් හෝ රාජ්‍ය සේවාවන් පිළිබඳව ඔබට ඇති පැමිණිලි හා දුක් ගැනවිලි අංක 1919 අමතා ඉදිරිපත් කළ හැක.

ප්‍රතිඵල: පසුගිය වසර දෙකක කාලය ඇතුළතදී  රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රය වෙත පැමිණිලි 1170 ක් ලැබි ඇති අතර රාජ්‍ය ආයතනවලින් පත් කරන ලද අදාළ ස්ථාන වෙත යොමු කිරීම මගින් එම පැමිණිලිවලින් 35% ක් සඳහා විසඳුම් ලබා දී ඇත.


ආ) රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රය වෙබ් අඩවිය වෙත ඔබගේ පැමිණිලි සහ මැසිවිලි විද්‍යුත් ලෙස ඉදිරිපත් කරන්න.


රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රයේ වෙබ් අඩවියේ පැමිණිලි පිටුව වෙත ද ඔබගේ පැමිණිලි සහ දුක් ගැනවිලි ඉලෙක්ට්‍රොනිකව ඉදිරිපත් කළ හැක.
(http://www.gic.gov.lk/gic/index.php?option=com_complaints&task=defaultcompalin&Itemid=19&lang=en)

ප්‍රතිඵල: රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රය වෙත පැමිණිලි 311 ක් ලැබි ඇති අතර රාජ්‍ය ආයතනවලින් පත් කරන ලද අදාළ ස්ථාන වෙත යොමු කිරීම මගින් එම පැමිණිලිවලින් 60%ක් සඳහා විසඳුම් ලබා දී ඇත.


ඇ) යහ පාලනය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ඔබගේ අදහස් හා යෝජනා ලබා දෙන්න


ඔබගේ යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මෙහි අලුතින් හඳුන්වා දී ඇති  “පුරවැසි වේදිකාව” යොදා ගත හැක.
ඔබගේ යෝජනාව දැනට පවතින සේවාවක් සඳහා නම් කරුණාකර රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රයේ පහත සඳහන් යෝජනා සම්බන්ධකය භාවිතා කරන්න: http://www.gic.gov.lk/gic/index.php?option=com_complaints&Itemid=5Siyabas Forum.


ඈ) ෆේස්බුක්

අනෙකුත් රාජ්‍ය ආයතන සඳහා:

ඉ) ලුහුබඳින්නන්


President Mahinda Rajapaksha's twitter

ICTA 's twitter

ReGov's twitter

රාජ්‍ය අංශ ප්‍රතිනිර්මාණ කිරීමේ වැඩසටහනෙහි විවිධ පාර්ශවකරුවන් වෙත ඉ-රාජ්‍ය ප්‍රවෘත්ති සහ පණිවුඩ සංනිවේදනය කිරීම සඳහා මෙම මයික්‍රො බ්ලොග් ගිණුම භාවිත කරනු ලැබේ.


ඊ) රජයේ
බ්ලොග් අඩවිය

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉ-රාජ්‍ය ක්‍රියාත්මක කිරීම් පිළිබඳ ලිපි අඩංගුවන බ්ලොග් අඩවිය මෙය වේ. එමෙන්ම ඉ-රාජ්‍ය මූලාරම්භය පිළිබඳ පාර්ශවකරුවන්ගේ පුළුල් ප්‍රතිපෝෂණය සහ අදහස්  සඳහා මෙමගින් පහසුකම් සළසා දෙයි.


උ)
යූ ටියුබ් නාලිකාව:

ඔබට මෙම යූ ටියුබ් නාලිකාව හරහා ඉ-රාජ්‍යය පිළිබඳ වීඩියෝ දර්ශන නරඹා ඔබගේ අදහස් ඉදිරිපත් කළ හැක.https://www.youtube.com/user/ICTASriLanka

 
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn