நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு

கொழும்பு - இலங்கையின் வர்த்தக தலைநகரம்

மிகப்பெரிய துறைமுகம் மடற்றும் கிழக்கு-மேற்கு கடல் வர்த்தக மார்க்கத்தில் அமைந்திருப்பதன் காரணமாக கொழும்பை 2000 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக புராதன வர்த்தகர்கள் அறிந்திருந்தனர்.

 
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn