ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව

ශ්‍රී ලංකාව - එක රටක් - එක ජාතියක්

ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිඳුන් මෑතකදී ප්‍රකාශ කර සිටියේ “ජාති, ආගම්, කුලභේද පැවතියද සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ අපේක්ෂාව වූයේ සමගි සම්පන්නව එක් ජාතියක් ලෙස ජීවත් වීමයි. නමුත් නිදහසින් අවුරුදු 65 ක් ගතවුවද අපට සාක්ෂාත් කරගැනීමට නොහැකි වී ඇත්තේද එයයි.“ ඔහු තවදුරටත් පවසා සිටියේ ජනතාවගේ ආකල්පමය වෙනසක් සිදුවිය යුතු බවත් එක් ජාතියක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා සියලු දෙනාම මෙම උදාවී ඇති අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගත යුතු බවත්ය.

 
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn