செய்தி

Deccan Re-Brands As ‘Simplifly’

Sri Lankan domestic airline and helicopter operator Deccan Aviation Lanka (DAL) changed its name to Millennium Airlines Ltd.,

Monday, 11 February 2013 06:47
Sri Lanka-Oman trade figure to hit $250 million by 2015

The bilateral relations between the Sultanate of Oman and Sri Lanka have been on a steadily growing mode and the same is all set

Monday, 11 February 2013 07:29
FDI investments doubled last year

Foreign Direct Investments received by the country doubled to 2 Billion U.S.Dollars last year compared to One Billion U.S.Dollars

Monday, 11 February 2013 07:32

வாக்கெடுப்பு

அரசாங்க இணைய நுழைவாயிலுக்கு பிரவேசித்ததன் மூலம் உங்களது நோக்கம் எந்தளவு நிறைவேறியது?

மிக உயர்வு - 42.9%
உயர்வு - 26.3%
குறைவு - 11.3%
மிக குறைவு - 19.4%